Behandeling van letselschadezaken voor slachtoffers

Verkruisen Advocaten behandelt jaarlijks de letselschadezaken van enkele duizenden letselschadeslachtoffers. Veel zaken worden vanaf het begin door het kantoor behandeld. Een groot aantal zaken wordt evenwel op een later moment aan een van de advocaten van Verkruisen Advocaten in behandeling gegeven. Verkruisen Advocaten neemt ook uw zaak graag in behandeling.

Gratis eerste beoordeling binnen 1 werkdag

Verkruisen Advocaten werkt snel en efficiënt. Heeft u wellicht een letselschade-zaak en vraagt u zich af of u recht heeft op vergoeding van uw schade? Neem dan per e-mail (info@verkruisen.nl) of telefoon contact op (Contact met Verkruisen). Eén van onze advocaten bespreekt uw zaak dan vrijblijvend en zonder kosten met u. Zo krijgt u binnen 1 werkdag een gratis eerste beoordeling van uw zaak door een gespecialiseerde advocaat.

Gratis second opinion binnen 1 werkdag

Verkruisen Advocaten verzorgt desgewenst ook gratis en snel een eerste second opinion in uw zaak. Heeft u een belangenbehartiger en wilt u van een ervaren advocaat horen of hij/zij bij de behandeling van uw zaak op het eerste gezicht op het goede spoor zit? Neem ook dan gratis contact op (Contact met Verkruisen).

Gratis uitgebreide second opinion

Voor een uitgebreide second opinion is meer tijd nodig. Bij een uitgebreide second opinion worden alle relevante stukken bestudeerd en wordt het verloop van de schade-afwikkeling beoordeeld. Neem contact op voor een gratis uitgebreide second opinion (Contact met Verkruisen).

Inschakeling van uw gespecialiseerde advocaat: altijd een passende betalingafspraak vooraf

Meestal worden de kosten die in een letselschadezaak moeten worden gemaakt (uiteindelijk) betaald door de verzekeraar van de wederpartij. Wanneer u de behandeling van uw zaak in handen geeft van één van de advocaten van Verkruisen Advocaten dan wordt altijd vooraf afgesproken hoe en door wie uw advocaat wordt betaald. Voor alle partijen verdient het sterk de voorkeur als het slachtoffer zijn advocaat zelf betaalt. Echter, meestal kan het slachtoffer de kosten van zijn gespecialikseerde advocaat niet zelf opbrengen. Veel slachtoffers laten hun letselschade-zaak daarom niet door een gespecialiseerde advocaat behandelen. Dat is jammer en onnodig!

Bespreek uw zaak gratis en vrijblijvend met één van de advocaten van Verkruisen. De ervaring leert dat er voor vrijwel ieder slachtoffer een passende betalingsoplossing mogelijk is. Voordat u verplichtingen aangaat heeft u volstrekte helderheid over de financiële gevolgen.

Het VIAS, de schade-berekeningafdeling van Verkruisen

Om precies te weten hoe hoog de schadevergoeding moet zijn is het onontbeerlijk om een nauwkeurige schadeberekening te maken. Als er geen exacte schadeberekening wordt gemaakt is dat vrijwel altijd ten nadele van het slachtoffer.

Het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding is gespecialiseerd en technisch werk. Verkruisen Advocaten beschikt daarom over een aparte schadeafdeling waar financieel deskundigen gespecialiseerde schadeberekeningen vervaardigen. Het VIAS kan door een advocaat van Verkruisen Advocaten worden ingeschakeld, maar ook door andere advocaten en behandelaars die een schade willen laten berekenen.

De procesafdeling

De meeste zaken worden door de advocaten van Verkruisen Advocaten snel en zonder gerechtelijke procedure geregeld. Dat is zeer in het belang van het slachtoffer en heeft sterk de voorkeur van Verkruisen Advocaten. Echter, soms lopen zaken vast omdat de verzekeraar een te lage schadevergoeding wil betalen, of zelfs helemaal niets. Wederpartij van Verkruisen Advocaten weten dat er in zo'n geval tegen ze zal worden geprocedeerd door één van de gespecialiseerde procesadvocaten van Verkruisen Advocaten.

Ieder jaar wordt er door de gespecialiseerde procesadvocaten van Verkruisen in vele zaken tegen (verzekeraars van) de veroorzakers van schade geprocedeerd. Vrijwel altijd wijst de rechter een veel hogere schadevergoeding toe dan de verzekeraar van de tegenpartij bereid was te betalen zonder gerechtelijke procedure. Dat kan alleen doordat de advocaten van Verkruisen volledig zijn gespecialiseerd in procederen in letselschadezaken en alle benodigde kennis en ervaring in huis hebben om met succes tegen de gespecialiseerde advocaten van verzekeraars te kunnen procederen.