Voor het slachtoffer telt alleen geld!

Een ongeval is een regelrechte ramp in het leven van degene die erdoor wordt getroffen. Ook de naasten van het slachtoffer worden door het ongeval in hun levensgeluk en ontplooiingskansen getroffen. Een ongeluk is immers een ongevraagde inwerking van kracht of geweld op het lichaam en de geest van het slachtoffer. De gezondheid en het leven van het slachtoffer en zijn naasten worden daardoor ingrijpend nadelig veranderd.

Het staat het slachtoffer in ons land niet vrij om de geweldsinwerking die hij bij een ongeval heeft ondergaan met evenveel tegengeweld te beantwoorden. Gelukkig! In Nederland is de wijze waarop de gevolgen van een ongeval moeten worden 'hersteld' geregeld in het burgerlijk recht. De gevolgen van de geweldsinwerking worden in het recht volledig gewaardeerd op geld. Geld is derhalve het enige waarop een letselschadeslachtoffer tegenover de schadeveroorzaker aanspraak kan maken.

Het is in Nederland voor een letselschadeslachtoffer vrijwel onmogelijk om het geld waarop hij volgens de wet recht heeft, in redelijke tijd op zijn bankrekening bijgeschreven te krijgen zonder goede deskundige hulp.

Schadeveroorzakers, hun verzekeringsmaatschappijen en hun advocaten beroepen zich op allerlei ingewikkelde en veelal oneerlijke wetten om niet op tijd, of in het geheel niet, te hoeven betalen. Dat recht hebben zij.

Op deze manier dwingen zij slachtoffers tot het voeren van kostbare en langdurige gerechtelijke procedures. Dat kunnen slachtoffers over het algemeen echter niet. Bijna geen enkel slachtoffer is financieel en emotioneel opgewassen tegen deze oneerlijke strijd.

Slachtoffers krijgen daarom uiteindelijk over het algemeen lang niet het bedrag waarop zij recht hebben. Verkruisen Advocaten probeert deze ongelijke strijd door de inzet van haar expertise en ervaring zoveel mogelijk recht te trekken. Het kantoor is er daarom in gespecialiseerd om slachtoffers bij te staan bij het verkrijgen van de financiële vergoeding waar zij recht op hebben.

Iedereen die zegt dat het slachtoffer ten onrechte op geld uit is heeft het Nederlandse rechtssysteem niet goed begrepen. Financiële genoegdoening is juist het enige dat een slachtoffer in Nederland kan krijgen. En zelfs het verkrijgen van financiële genoegdoening is duur, langdurig en ingewikkeld.

Verkruisen Advocaten biedt slachtoffers de expertise en de slagkracht die zij nodig hebben om hun schade vergoed te krijgen. Daarvoor zijn vele specialismen noodzakelijk. Verkruisen Advocaten heeft ze allemaal in huis.