Verkruisen Advocaten is gevestigd in Amsterdam en Assen. De kantoren zijn gehuisvest in ruime 19 e-eeuwse kantoorpanden. De kantoorlocaties zijn goed bereikbaar en bieden voldoende parkeergelegenheid. De situering van de panden is zo gekozen dat zij zowel vanuit de betreffende binnenstad als vanaf de snelweg steeds eenvoudig te vinden en in enkele minuten te bereiken zijn.

De advocaten zelf wonen door het hele land verspreid. Er is altijd wel een advocaat van Verkruisen Advocaten die bij u in de buurt woont en die u snel thuis kan bezoeken als dat noodzakelijk is.

De directie is in handen van dr. mr. W.G. (Gijs) Verkruisen, advocaat te Amsterdam.

De letselschadezaken worden behandeld door en onder verantwoordelijk-heid van de gespecialiseerde advocaten van het kantoor. Voor specifieke deskundigheid op andere terreinen dan dat van de advocatuur maken de advocaten gebruik van de expertise van de overige professionals die in het kantoor aanwezig zijn. Op deze wijze wordt in alle zaken de grootst mogelijke mate van specialisatie en de allernieuwste kennis op alle relevante gebieden ingezet. De behandelend advocaat blijft echter steeds verantwoordelijk voor alles wat er in uw zaak gebeurt.

In het kantoor zijn naast advocaten ook andere letselschade-specialisten aanwezig. Het betreft schade-experts (die de hoogte van de schade in kaart brengen en vaststellen), een afdeling schadeberekening, ongevals-deskundigen op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten, arbeidsdeskundigen (die de beperkingen van het slachtoffer vaststellen) en medisch specialisten (die medische fouten vaststellen en letsel beoordelen).

De ervaring leert dat de veroorzakers van de schade of hun verzekeraars lang niet altijd bereid zijn om de volledige schade te vergoeden waarop het slachtoffer recht heeft. Niettemin wordt door Verkruisen Advocaten in het algemeen eerst geprobeerd om er zonder gerechtelijke procedure met de wederpartij uit te komen. Overleg en consensus hebben de sterke voorkeur boven strijd en rechterlijke tussenkomst. Veel zaken worden zo snel en naar behoren geregeld.

Regelmatig is het evenwel noodzakelijk om een gerechtelijke procedure te voeren alvorens de veroorzaker van de schade uiteindelijk de volledige schade vergoedt. Om die reden zijn de gespecialiseerde procesadvocaten van Verkruisen Advocaten geregeld in de rechtszaal te vinden. Vrijwel altijd leidt dat tot toekenning van een hogere schadevergoeding dan zonder procedure zou zijn verkregen.

Letselschade-advocatuur is een specialisme dat veel specifieke kennis en ervaring vereist. Bovendien is het een rechtsgebied dat snel verandert. Om die reden volgen alle advocaten en andere specialisten van Verkruisen Advocaten ieder jaar een uitgebreid bijscholingsprogramma. Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de vele literatuur en cursussen die landelijk worden aangeboden. Verkruisen Advocaten heeft daarnaast een eigen intensief studieprogramma. Diverse malen per jaar nemen alle letselschade-deskundigen van het kantoor daaraan deel. Op deze wijze zijn de professionals van Verkruisen Advocaten altijd gedetailleerd op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op hun vakgebied. Bovendien doen zij op deze manier hun voordeel met de kennis en ervaring die aanwezig is bij de andere behandelaren in het kantoor.