Veel slachtoffers zijn op zoek naar een advocaat die bewezen heeft dat hij in letselschade-procedures succesvol is en dat hij is opgewassen tegen de gespecialiseerde proces-advocaten van schadeveroorzakers en hun verzekeraars. Bent u op zoek naar een dergelijke advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op en vraag naar een advocaat van de procesafdeling. U krijgt dan één van de gespecialiseerde procesadvocaten aan de telefoon om uw zaak in alle rust met u te bespreken.

De proces-advocaten van Verkruisen Advocaten zijn gespecialiseerd in het procederen in letselschade-zaken. Deze advocaten houden zich uitsluitend bezig met procederen. Zij worden daarbij inhoudelijk ondersteund vanuit alle benodigde andere specialismen die op het kantoor aanwezig zijn: artsen, arbeidsdeskundigen, schaderegelaars, schade-rekenaars en technische ongevalsdeskundigen.

Procederen in letselschade-zaken is een specialisme binnen de letselschade-advocatuur. In beginsel kan iedere advocaat een procedure aanhangig maken, maar om uiteindelijk te winnen en betaald te krijgen waarop het slachtoffer recht heeft, is veel extra deskundigheid en ervaring vereist. De advocaten van de proces-afdeling van Verkruisen Advocaten beschikken daarover.