Dr. mr. W.G. Verkruisen (Gijs) (1959) studeerde rechten en filosofie. Van 1985 tot 1998 was hij werkzaam als universitair (hoofd)docent gezondheidsrecht en rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1993 promoveerde hij (cum laude) in de rechtssociologie op een proefschrift op het gebied van litigation theory (de theorie die bestudeert hoe geschillen verlopen en wat de rol van recht daarbij is). Hij onderzocht daartoe de rol van het recht voor slachtoffers van medische fouten. Daarnaast publiceerde hij veel over geschilbeslechtingsprocessen, letselschaderecht, medische fouten en feitelijke en juridische belemmeringen voor slachtoffers van letselschade bij het verkrijgen van schadevergoeding.

Sinds 1992 is Gijs Verkruisen advocaat. Hij heeft sinds die tijd een kantoor met verschillende landelijke vestigingen opgebouwd dat geheel is gespecialiseerd in het verschaffen van maximale financiële genoegdoening aan slachtoffers van ongevallen.

In de media wordt Gijs Verkruisen vaak gevraagd het standpunt van zijn cliënt toe te lichten. Het betreft in dat geval veelal bekende letselschadezaken waarin hij optreedt als advocaat van het slachtoffer. Daarnaast wordt hem geregeld gevraagd in de media zijn visie te geven op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheids-
recht, gezondheidsrecht en letselschade.